Shape Tween Örnekleri-3


 

Oldukça kısa anlatılacaktır.

Uygulama

1- Sahneye çizgi aracı ile çok küçük bir paralel çizgi çizin.Çizginin kalınlığını properties panelinden ayarlayabilirsiniz.

2- 30.frame`e bir keyframe ekleyin.Sahnedeki çizgi seçili iken Scala modifier tuşunu tıklayın ve mouse ile çizginin boyutunu uzatın.

3- 1.frame`e dönerek bir şekil tween komutu verin. Filminizi test edin.